Videos

Ang Ating Tugon: Pagsasabuhay ng pananampalataya
BIBLIA AT PAMILYA: Ika-19 na Linggo sa Karaniwang
BIBLIA AT PAMILYA: Ika-15 linggo sa Karaniwang
Ang Ating Tugon: Martial law sa Mindanao
Pagninilay tungkol sa pagkakaisa
'Ang Ating Tugon:' Ano na ang kalagayan
BIBLIA AT PAMILYA: Ika-14 na Linggo sa Karaniwang

Please wait while the page is loading