Videos

Ang Ating Tugon: Ang kababaihan sa ating panahon
BIBLIA AT PAMILYA: Ikalawang Linggo ng Kuwaresma
BIBLIA AT PAMILYA: Unang Linggo ng Kuwaresma
Ang Ating Tugon: Kailangan ba ang reklamasyon sa
Kwento ni Kuya Lo: Nanakaw po ang Kalabaw
BIBLIA AT PAMILYA : Ika-walong linggo sa
'Ang Ating Tugon': Ang boses ng

Please wait while the page is loading