Videos

Biblia at Pamilya: Ika-24 na Linggo sa Karaniwang
Biblia at Pamilya: Ika-23 Linggo sa Karaniwang
Biblia at Pamilya: Ika-22 Linggo sa Karaniwang
Biblia at Pamilya: Ika-21 Linggo sa Karaniwang
Biblia at Pamilya: Ika-20 Linggo sa Karaniwang
Biblia at Pamilya: Ika-19 na Linggo sa Karaniwang
Ang Ating Tugon: Pagsasabuhay ng pananampalataya

Please wait while the page is loading