San Silvestre

Monday, December 31, 2018

Samantalang nagtatapos ang taon sa kapistahan ni SAN SILVESTRE, sa buhay naman ng santong ito ay nagsisimula ang isang maningning na kasaysayan sa Santa Iglesya; ang pagtatagumpay ng Pananampalatayang Katolika laban sa karahasan ng mga emperador Romano sa loob ng tatlong daang taon at ang pagbibigay ni Constantino ng kalayaan sa Santa Iglesya noong taong 313.

Ang lupang tigang ng paganismo sa Roma na dinilig ng dugo ng libu-libong martir ni Kristo ay namumulaklak ngayon ng kapayapaan, kabanalan at katiwasayan.

Si Silvestre (Lat., mailap, tagagubat), anak ni Rufinong taga-Roma, ay napiling maging Papa o kahalili ni Kristo sa ibabaw ng lupa; ginampanan ang tungkuling ito mula noong 314. Sa Arles, tinawag niya ang isang Kapulungan upang tiyakin na ang bisa ng mga sakramento ay wala sa pagkatao o sa kabanalan ng mga nagbibigay ng mga ito; sa kanyang kapanahunan ay naganap din ang Kapulungang Nicea (325) na siyang humatol sa kamaliang Aryanismo. 

Ang kumatawan sa kanya sa Nicea ay si Osio na taga-Cordova, Espanya. Namatay si San Silvestre noong taong 335.

ARAL: Sa pagtatapos ng taon, alalahanin natin ang mga katagang ito ni San Pablo: “Ang Diyos ay hindi mabibiro. Kung ano ang ihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang naghahasik sa laman ay sa laman mag-aani ng kabulukan; at ang naghahasik ng espiritu ay mag-aani mula sa espiritu ng buhay na walang hanggan, kaya’t samantalang tayo’y may panahon, gumawa tayo ng mabuti sa lahat.” (Gal. 6: 8-10)

Add new comment

2 + 4 =

Please wait while the page is loading