San Felipe Neri

Tuesday, June 04, 2019

Isinilang si FELIPE NERI sa Florence, Italya noong 1515. Sa murang edad, pinalampas ni San Felipe Neri ang pagkakataong maging isang negosyante at lumipat sa Roma mula sa Florence upang italaga ang kanyang buhay sa Panginoon.

Paglipas ng tatlong taon ng pag-aaral ng pilosopiya at teolohiya, hindi na siya umasa pang maoordenahan. Ang sumunod na labintatlong taon ay ginugol niya sa isang bokasyong hindi karaniwan noong panahong iyon – ang maging laykong aktibo sa mga gawaing pananalangin at apostolado.

Nang panahong nagkakaroon ng pagbabago sa mga doktrina ng Simbahan dahil sa Konsilyo ng Trento, itinatag ni Felipe ang isang institusyong relihiyoso na kilala sa tawag na Oratoryo. 

Sila’y nananalangin at naglilingkod sa mahihirap na naninirahan sa Roma. Gumagamit sila ng katutubong wika sa kanilang mga pananalangin. Ito ang dahilan kung bakit sila ay pinaratangang mga erehe o kalaban ng Simbahan sapagkat di pa hinihikayat ng Simbahan noon ang ganitong gawain.

Isa si Felipe Neri sa mga maimpluwensiyang personalidad sa panahon ng Kontra-Repormasyon. Ang mga pangunahing katangian niya ay ang kababaang-loob at pagkamasayahin.

Pumanaw si Felipe Neri sa Roma noong 1595.

ARAL: “Ang sino mang nagnanais na maging santo ay kailangang huwag ipagtanggol ang sarili, maliban sa ilang pagkakataon kung siya ay tinutuligsa at pinararatangan ng di totoo, tulad ng halimbawa ng Panginoon, na hindi ipinagtanggol ang sarili nang Siya ay laitin ng iba.” 

Add new comment

3 + 11 =

Please wait while the page is loading