BIBLIA AT PAMILYA: Unang Linggo ng Adbiyento

Monday, December 03, 2018

Sa Linggong ito pinagninilayan ng mag-asawang sina Rene at Baby Pangilinan at ng kanilang mga panauhin ang mensahe ng Ebanghelyo ni San Lukas 21: 25-28, 34-36.

Sa unang araw ng Adbiyento, tayo ay pinaalalahanan na laging maghanda at magiging mapagmatyag "sapagka't malapit na ang pagkatubos ninyo."

Ayon sa Ebanghelyo, tayo dapat ay "mangagingat ... baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan, at sa kalasingan, at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito...."

Atin pong pagnilayan ang mensahe sa ating programang "Biblia at Pamilya" sa araw na ito.

Add new comment

11 + 4 =

Please wait while the page is loading