BIBLIA AT PAMILYA: Pangatlong Linggo ng Adbiyento

Sunday, December 16, 2018

Sa pangatlong Linggo ng Adbiyento, samahan natin sina Rene at Baby Pangilinan at ang kanilang mga panauhin sa kanilang pagbabahagi ng mga karanasan batay na rin sa Ebanghelyo.

Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay ayon kay San Lukas kung saan inaanyayahan ang lahat na maging banal.

Ang mga tagapakinig ni Juan Bautista ay tinatagubilinan na isagawa ang kabutihang dapat nilang gawin. 

Ang pagbabagong-loob ay higit pa sa pagkakaroon ng mga magagandang damdamin at mga pag-iisip. 

Datapwat hindi lamang ang ating ginagawa, kundi ang paraan ng ating paggawa ng mga ito, ang kinakailangan upang tayo’y maging tunay na tagasunod ni Jesus. 
 

Add new comment

9 + 0 =

Please wait while the page is loading