BIBLIA AT PAMILYA: Kapistahan ng Banal na Mag-anak

Monday, December 31, 2018

Samahan po natin ang mag-asawang sina Rene at Baby Pangilinan at ang kanilang mga panauhin sa pagtatanghal ng Biblia at Pamilya.

Tinalakay nila ang Mabuting Balita para sa kapistahan ng Banal na Mag-anak batay sa Ebanghelyo ni San Lucas 2:41-52 kung saan naiulat na naiwan sa loob ng templo ang batang sa Hesus.

Nang makita ng mag-asawang si Jose at Maria ang batang si Hesus, nagulat sila at nagtanong: "Anak, bakit mo ginawa sa amin ang ganiyan?"

Subalit, ang sagot ni Hesus: "Bakit ninyo ako hinanap? Hindi ba ninyo alam na kinakailangan kong gawin ang mga bagay na may kinalaman sa aking Ama?"

Add new comment

13 + 3 =

Please wait while the page is loading