BIBLIA AT PAMILYA: Ikalawang Linggo ng Adbiyento

Sunday, December 09, 2018

Ating ipinagdiriwang sa araw na ito ang ikalawang Linggo ng Adbiyento kung kailan ipinaalala sa atin ang mga salita ni Isaias, ang propeta, na nagsabi:

"May tinig na sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kaniyang mga landas. Tatambakan ang bawat bangin at papatagin ang bawat bundok at burol. Ang mga liku-liko ay tutuwirin at ang mga baku-bako ay papantayin. Makikita ng lahat ng mga tao ang pagliligtas ng Diyos."

Samahan po natin ang mag-asawang sina Rene at Baby Pangilinan at ang kanilang mga panauhin sa pagninilay sa mensahe ng ating Ebanghelyo sa araw na ito.

Add new comment

6 + 12 =

Please wait while the page is loading