BIBLIA AT PAMILYA: Ika-apat na Linggo ng Adbiyento

Sunday, December 23, 2018

Sa ika-apat na Linggo ng Adbiyento, samahan po natin ang mag-asawang sina Rene at Baby Pangilinan at ang kanilang mga panauhin upang pagnilayan ang kahulugan ng Ebanghelyo ni San Lucas sa ating buhay.

Sa Lucas 1:39-45, atin pong nalaman ang pagdalaw ni Maria sa kanyang pinsan na si Elisabet. Sa pagdalaw na iyon, ipininahayag ni Elisabet ang kanyang kagalakan.

Sinabi niya kay Maria: "Kapuri-puri ka sa mga kababaihan. Kapuri-puri ang bunga ng iyong sinapupunan."

"Ikaw na sumampalataya ay lubos na pinagpala sapagkat magkakaroon ng kaganapan ang mga bagay na sinabi sa iyo ng Panginoon," pahayag ni Elisabet.
 

Add new comment

3 + 0 =

Please wait while the page is loading