BIBLIA AT PAMILYA: Ika- 32 na Linggo sa Karaniwang Panahon

Monday, November 12, 2018

Samahan po natin ang mag-asawang sina Rene at Baby Pangilinan at ang kanilang mga panauhin sa isa na namang pagtatanghal ng Biblia at Pamilya.

Tinalakay nila sa araw na ito ang Mabuting Balita sa ika-32 na Linggo sa Karaniwang Panahon mula sa Ebanghelyo ni San Marcos.

Sa araw na ito, pinaalalahanan tayo ng Panginoon na mag-ingat sa mga "guro ng kautusan na gustong laging makalakad na may mahabang kasuotan."

Ayon kay Hesus, ang mga naturang guro ay "nagkukunwaring nananalangin ng mahaba."

Dito rin sa Ebanghelyong ito ipinakilala ni Hesus ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng higit na malaking halaga kaysa mga mayayaman na naghulog ng mga labis nila.

Sa kwento ni Hesus, ang babae, sa kabila ng kanyang karukhaan, ay inihulog ang lahat ng kaniyang kabuhayan.

Add new comment

1 + 15 =

Please wait while the page is loading