BIBLIA AT PAMILYA: Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon

Monday, July 01, 2019

Muli po nating tunghayan ang pagtatanghal ng "Biblia at Pamilya" kung saan pinagnilayan ang Mabuting Balita ngayong ika-13 linggo sa karaniwang panahon.

Sa pagbasa sa araw na ito, na mula sa Ebanghelyo ni San Lucas 9:51-62, ating malalaman na nang nalalapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. 

Dito sa kabanatang ito, nag-anyaya ni Jesus sa ating lahat na sumunod sa kanya.

Subalit nagbabala si Jesus na kung "sinumang nag-aararo at palingun-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos."

Sa ating pagtatanghal ngayon linggong ito, ating tunghayan kung papano gumalaw ang Panginoon sa buhay ni Bro. Rey at Sis Nym Costales pagkatapos nilang sumunod  at maglingkod sa Kanya.

Add new comment

3 + 8 =

Please wait while the page is loading