BIBLIA AT PAMILYA: Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon

Sunday, January 06, 2019

Samahan po natin sina Rene at Baby Pangilinan at ang kanilang mga panauhin sa pagtatanghal ng Biblia at Pamilya kung saan tinalakay nila ang mabuting balita ngayong Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon. 

Ang Pagpapakita ng Panginoon o Epipanya ay ginugunita tuwing Enero 6. Ito ay isang Kristiyanong araw ng kapistahan na nagdiriwang ng rebelasyon ng Diyos Anak bilang isang tao sa katauhan ni Hesukristo. 

Pangunahing (subalit hindi lamang ito) inaalala ng mga Kristiyanong Kanluranin ang pagdalaw ng Pambibliyang Mago sa Sanggol na Hesus, kung kaya't ang manipestasyong pisikal o pagkakatawang-tao ni Hesus sa mga Hentil.

Inaalala ng mga Kristiyanong Silanganin ang pagbibinyag kay Hesus sa Ilog ng Hordan, na tinatanaw bilang manipestasyon ni Hesus sa daigdig bilang Anak ng Diyos.

Nagmula ang ating pagbasa sa Ebanghelyo sa araw na ito kay San Mareo 2:1-12.
 

Add new comment

4 + 3 =

Please wait while the page is loading