Pagninilay (Awit 37:1 2)

Thursday, June 06, 2019

Huwag kang mabalisa dahil sa masama;
huwag mong kainggitan liko nilang gawa.

Katulad ng damo, sila'y malalanta,
tulad ng halaman, matutuyo sila.

Add new comment

6 + 1 =

Please wait while the page is loading