May kabilang buhay ba?

Larawan mula sa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Twin_breech.gif
Monday, November 19, 2018

Dalawang sanggol na magkakambal ang nagtatalo sa loob ng sinapupunan. Tanong ng isa, “Naniniwala ka ba na may kabilang buhay na naghihintay sa atin?” Sagot ng kakambal niya, “Aba, oo naman. Siguro naman ay may naghihintay sa atin pagkasilang natin. Malay mo na narito lang tayo para paghandaan ang susunod na buhay?”

“Walang saysay iyan,” sabi ng una. “Walang kabilang buhay! Ano bang klaseng buhay iyon?”

Sabi ng kakambal, “Ewan ko, pero palagay ko mas maliwanag sa kabila. Malay mo, doon, lalakad tayo sa sariling mga paa natin at kakain sa sariling bibig natin? Malay mo magkakaroon tayo ng kakaibang pandama na wala sa atin ngayon?”

Sagot ng una, “Kalokohan! Imposibleng lalakad tayo. At kakain sa bibig natin? Nagpapatawa ka ba? Ang pusod natin ang nagpapakain sa atin at nagbibigay ng lahat ng pangangailangan natin. Maikli lang ang pusod natin. Imposibleng maabot pa tayo nito sa kabilang buhay kung meron man nito.”

Giit ng kakambal, “Ako, palagay ko may buhay pang naghihintay sa kabila na kakaiba sa buhay natin dito. Malay mo doon hindi na natin kailangan ang pusod?”

Sabat ng una, “Kahangalan ang sinasabi mo. Kung may buhay pa sa kabila, bakit wala pang nakababalik dito mula doon? Ang pagsilang ang katapusan ng buhay natin. Wala nang naghihintay sa atin sa kabila kundi kadiliman, katahimikan, at pagkalimot. Wala na tayong patutunguhan.”

“Ewan ko lang,” sabi ng kakambal. “Pero palagay ko makikita natin ang nanay natin at aalagaan niya tayo.”

Sagot ng una, “Nanay? Naniniwala ka ba na may nanay? Katawa-tawa naman iyang pinagsasabi mo. Kung may nanay, nasaan siya ngayon?”

Sagot ng kakambal, “Pakiramdam ko, nasa paligid lang natin siya. Nakapalibot tayo sa kanya. O nasa kanya tayo. Sa kanya tayo nabubuhay. Kung wala siya, wala tayo dito.”

Sabi ng una, “E hindi ko naman siya nakikita e. Ibig sabihin hindi siya totoo.”

Sabi naman ng kakambal, “Kung minsan, sa katahimikan, ituon mo ang pandama mo. Makinig kang mabuti at mararamdaman mo siya. Maririnig mo ang tinig niya, ang awit niya, parang tinatawag tayo mula sa itaas.”

Hindi kaya ito ang pinakamagandang paliwanag tungkol sa Diyos at sa buhay na walang hanggan?

 

Add new comment

1 + 12 =

Please wait while the page is loading