Ang kahulugan ng 'All Saints' Day'

Tuesday, October 30, 2018

Mula sa video series ng Wordonfire.org, alamin natin kung ano ang kahulugan ng "All Saints' Day" sa ating panahon mula sa pagninilay ni Bishop Robert Emmet Barron ng Archdiocese of Los Angeles sa Amerika. 

Add new comment

11 + 0 =

Please wait while the page is loading