Only in the Philippines: 'Simbang Gabi'

Larawan kuha ni Jire Carreon para sa UCA News
Tuesday, December 18, 2018

Ang "Simbang Gabi" ay isang kinaugaliang pagdaraos ng Misa sa Pilipinas tuwing panahon ng Kapaskuhan.

Tinatawag din itong Misa-de-galyo (mula sa Kastilang Misa de Gallo, o "misa ng tandang," sapagkat sa pagtilaok ng lalaking manok, magsisibangon na ang mga mag-anak para makinig ng misa sa pinakamalapit na simbahan.

Ang misang ito ay idinaraos bawat madaling araw sa loob ng siyam na araw bago sumapit ang araw ng Pasko.

Nagsisimula ang pagmimisa tuwing ika-16 ng Disyembre hanggang ika-24 ng Disyembre, na kadalasang sinasagawa sa mga Katolikong simbahan sa Pilipinas tuwing ikaapat hanggang ikalima ng umaga.

Ang misa sa madaling araw na ito ay isa sa pinakamatagal na at pinakabantog na tradisyong Pilipino. Nagsisilbi rin ang misa bilang isang nobena para sa Birheng Maria.

Bukod dito, nagsisilbi ring pagkakataon ang pagnonobena upang idalangin ang mga kahilingang nakatuon kay Hesukristo, kaugnay ng paniniwalang matutupad ang hinihingi kapag nakumpleto ang siyam na misa sa madaling-araw. 

Add new comment

2 + 6 =

Please wait while the page is loading